Suunnittele oma -yrityspalvelun Tilaus- ja toimitusehdot

03.11.2021

1. Yleistä 

1.1. Fazer Store -verkkokauppa on Fazer Makeiset Oy:n (jäljempänä “Fazer”) elintarvikkeiden verkkokauppapalvelu (jäljempänä ”Palvelu”).  

1.2. Nämä sopimusehdot sisältävät Palvelun käyttöä koskevat ehdot sekä tilausta ja toimitusta koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. 

1.3. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat nähtävissä fi.fazer.com -verkkokaupan sivuilla. 

1.4. Palvelusta tilattavat Tuotteet ovat tarkoitettu kulutukseen, ei jälleenmyyntiin. Jakelijoiden kanssa solmimme erilliset jakelusopimukset.

2. Rekisteröityminen 

2.1. Asiakas rekisteröityy tarvittaessa Palvelun käyttäjäksi täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan.  

2.2. Asiakas vastaa Fazerille antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä. Käyttäjätunnusta tai salasanaa ei saa luovuttaa edelleen. 

2.3. Fazer vahvistaa erikseen rekisteröitymisen. Fazerilla on kuitenkin oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus. 

3. Henkilötiedot ja niiden käyttö 

3.1. Palvelua käyttävien asiakkaiden henkilö- ja yritystiedot kerätään ja tallennetaan Fazerin ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttö on kuvattu tietosuojaselosteessa. Henkilötietoja kerätään pääasiassa Palvelun toteuttamiseksi sekä tuotteiden toimittamiseksi. 

3.2. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot sekä pyytää muuttamaan niitä tai poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan.  Tutustu Fazerin tietosuojaselosteeseen täällä. 

4. Tilaus 

4.1. Tuotteet tilataan verkkokaupan tai verkkokaupan yritysmyynnin kanssa käydyn kommunikoinnin välityksellä. 

4.2. Tilaus tulee Fazeria sitovaksi, kun se on erikseen Fazerin toimesta vahvistettu. Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi siinä tapauksessa, että personoitu tilaus on Fazerin mielestä hyvien tapojen vastainen tai muuten sopimaton tai jos Fazerilla on syytä epäillä asiakkaan maksukykyä. Fazer voi käyttää tätä oikeutta myös tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen. Fazer pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian asiasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta muuten kuin käyttöehdoissa erikseen mainituissa tilanteissa. Tilausta, joka koskee personoituja tuotteita tai tilaustöitä, ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun niiden tuotanto on aloitettu. 

5. Tuotehinnat 

5.1. Fazer ja Asiakas sopivat erikseen Tuotteiden kulloinkin voimassa olevat hinnat. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Tuotteen toimituskulut lisätään laskuun aina todellisten kustannusten mukaisesti. Laskulle lisätään arvonlisävero 14%.

5.2. Toimituksissa EU-alueen ulkopuolelle tullaus tai tullauksesta aiheutuvat kustannukset, verot tai muut maksut kohdemaassa eivät sisälly tuotteen tai postikulujen hintaan.

6. Maksaminen  

6.1. Tilatut tuotteet ja toimituskulut maksetaan laskulla tuotteiden toimituksen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyneestä suorituksesta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. 

7. Toimitus 

7.1. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Arvio ei sido Fazeria.  Tuotteen toimituskulut lisätään laskuun aina todellisten kustannusten mukaisesti. 

7.2 Palvelun kautta tilatut kustomoidut tuotteet toimitetaan kumppanimme varastolta. Näiden tuotteiden käsittely- ja toimitusaika on muita tuotteita pidempi, arviolta 10-14 arkipäivää ellei toisin sovita.  

7.3. Tilaukset käsitellään viimeistään tilauksen vahvistamista seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen tilatut tuotteet luovutetaan kuljetusyhtiön toimitettavaksi.  

7.4. Tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan yrityksen osoitteeseen. Tuotteita voi tilata yhteen tai useampaan toimitusosoitteeseen. Asiakas vastaa toimitusosoitteen oikeellisuudesta. Lähetämme tilaajalla kustomoiduista tuotteista erikseen omat toimitusvahvistukset ja seurantalinkit, kun tuotteet lähtevät kumppanimme varastolta. Kustomoidut tuotteet toimitetaan Suomessa Postin välityksellä  ja ulkomaantoimitukset toimitetaan DHL:n välityksellä, ellei toisin sovita.

Tuotteita toimitetaan EU-alueelle, Iso-Britanniaan, Norjaan ja Sveitsiin.

Toimituksissa Iso-Britanniaan, Norjaan ja Sveitsiin, tullaus tai tullauksesta aiheutuvat kustannukset, verot tai muut maksut kohdemaassa eivät sisälly tuotteen tai postikulujen hintaan. Tullaus tapahtuu paketin vastaanottamisen yhteydessä. 

8. Palautukset  

8.1 Asiakkaiden tulee tarkistaa toimituksen oikeellisuus heti toimituksen vastaanotettuaan. Mikäli asiakas epäilee tuotteessa olevan virheen tai toimituksesta puuttuvan tuotteita, tulee asiakkaan esittää toimituksiin liittyvät reklamaatiot Fazerille välittömästi tai viimeistään 3 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Mikäli tuotteessa todetaan olleen virhe, Fazer korjaa virheen parhaalla katsomallaan tavalla i) toimittamalla virheettömän tai korvaavan tuotteen virheellisen tilalle, tai ii) purkamalla kyseistä tuotetta koskevan kaupan ja hyvittämällä kauppahinnan asiakkaalle. 

8.2 Asiakkaalla ei ole tilaamiensa tuotteiden peruutus- eikä palautusoikeutta muutoin kuin silloin, kun tilatut tuotteet ovat virheellisiä. Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että Fazer on toimittanut tuotteen ja sen personoidun sisällön asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Fazer ei ole vastuussa, jos toimitusosoitteen olosuhteet eivät täytä tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia (esim. tuotteen toimitus postilaatikkoon kesällä). Asiakkaan vastuulla on siten siirtää tuote pikimmiten toimituksen jälkeen asianmukaisiin säilytystiloihin. 

9. Immateriaalioikeudet 

9.1 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Fazerille tai sen konserniyhtiöille. Sivustolla oleva materiaali (kuten tekstit, kuvat, logot, tavaramerkit ja muu suojattu aineisto) on Fazerin tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Fazerin lupaa on kielletty. 

9.2 Mikäli Fazer on tehnyt asiakkaan pyynnöstä personoidun tilauksen, asiakas vakuuttaa, että sen ns. personoitua tuotetta varten toimittama materiaali tai sisältö ei loukkaa hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa Fazerille kaikista vahingoista, joita Fazerille aiheutuu Asiakkaan toimittamasta materiaalista tai sisällöstä johtuen taikka siitä, että se loukkaa hyvää tapaa tai kolmannen oikeuksia. Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tai toimittamatta tilausta perustellusta syystä, kuten jos personoitu tilaus on Fazerin mielestä hyvien tapojen vastainen.  

10. Vastuunrajoitus 

10.1. Fazer ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Fazer ei vastaa siitä, jos Asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi. Fazer ei vastaa ylivoimaisen esteen (Force majeure) aiheuttamista viivästymisistä. Lisäksi Fazer ei ole vastuussa kuljetuksissa tapahtuvista virheistä. 

10.2. Fazer ei vastaa välillisistä vahingoista. Fazerin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa virheellisten/viivästyneiden/puuttuneiden tuotteiden arvoon. 

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 

11.1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, ellei Asiakkaan kotipaikan pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa.  

12. Palveluntarjoajan tiedot  

12.1. Verkkokaupan asiakaspalvelu 

Fazer Makeiset Oy. (Y-tunnus 0728786-8) / Logitri (varasto)
Käyntiosoite: Högberginhaara 10 04360 Tuusula Finland
Sähköposti: fazerstore@fazer.com 

12.2. Verkkokaupan ylläpitäjä 

Fazer Makeiset Oy (Y-tunnus 0728786-8) 
Käyntiosoite: Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Suomi 
Postiosoite: PL 4, 00941 Helsinki 

Fazerin tietosuojaseloste.